Thông báo buổi giao lưu với TS Trần Xuân Bách đến từ ĐH Alberta, Canada

Ngày mai, thứ ba, 17/3/2015, Nhóm nghiên cứu mời TS. Trần Xuân Bách (sinh năm 1984), nguyên là học sinh chuyên toán A0- ĐH Tổng hợp Hà Nội khóa 1999-2002. Hiện nay là giảng viên BM Kinh tế Y tế tại ĐH Y Hà Nội. Tốt nghiệp PhD (2011) và Postdoc 1 (2012) ngành Kinh tế Y tế và Chính sách Y tế (Y tế công cộng), ở ĐH Alberta, Canada. Tiến sĩ Trần Xuân Bách là một trong những Tiến sĩ trẻ và có rất nhiều công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín và đã nhận lời đến nói chuyện, giao lưu với các bạn SV, HVCH, NCS trong nhóm nghiên cứu.

Địa điểm: Giảng đường 304, nhà G2, trường Đại học Công nghệ. Đề nghị các bạn đến dự đông đủ và đúng giờ.
Trân trọng thông báo.

The tweak brings the new ios 6 sharing menu to ios 5.
Posted in Thông báo and tagged , , , , , , , .