Danh sách thành viên NNC

 1. Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Đình Đức – Trưởng nhóm, Trưởng PTN Vật liệu và Kết cấu Tiên tiến
 2. Tiến sỹ Đoàn Hồng Đức, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 3. Tiến sỹ Bùi Quốc Tính, Tokyo Institute of Technology
 4. Tiến sỹ Ngô Đức Tuấn, The University of Melbourne
 5. Tiến sỹ Trần Phương, The University of Melbourne
 6. Tiến ỹ Nguyễn Minh Dũng, University of Tokyo
 7. Tiến sỹ Nguyễn Xuân Nguyên, Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN
 8. Tiến sỹ Đinh Khắc Minh, (Nguyên Viện trưởng Viện KHCN Tàu Thủy)
 9. Tiến sỹ Hoàng Văn Tùng, Chủ nhiệm bộ môn, ĐH Kiến trúc Hà Nội
 10. Tiến sỹ Đặng Đình Long, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 11. Tiến sỹ Đỗ Văn Thơm, Học Viện KTQS
 12. Tiến sỹ Nguyễn Thế Dương, ĐH Duy Tân
 13. NCS.ThS Vũ Thùy Anh, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 14. NCS.ThS Nguyễn Đình Dư, ĐH Lạc Hồng
 15. NCS.ThS Phạm Văn Thu, Đại học Nha Trang
 16. NCS Trần Quốc Quân (chuyển tiếp NCS), Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 17. NCS Phạm Hồng Công (chuyển tiếp NCS), Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 18. NCS.ThS Nguyễn Văn Thành, Học Viện Hậu Cần
 19. NCS.ThS Phạm Minh Phúc, ĐH Giao Thông vận tải
 20. NCS.ThS Hoàng Trọng Nghĩa
 21. NCS.ThS Phạm Thế Dũng
 22. NCS.ThS Nguyễn Thị Thu Hà
 23. ThS Hoàng Mạnh Khang, Học Viện Công Binh
 24. ThS Phạm Xuân Hiệp, Học Viện Công Binh
 25. Trần Văn Anh, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 26. Vũ Minh Anh, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 27. Vũ Đình Quang, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 28. Nguyễn Văn Quyền,  Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 29.  Phạm Đình Nguyện,  Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 30. Nguyễn Duy Khánh, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 31. Ngô Đình Đạt, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 32. Nguyễn Văn Đạo, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 33. Nguyễn Huy Cường, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 34. Nguyễn Văn Sỹ, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 35. Nguyễn Tuấn Anh, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 36. Nguyễn Hữu Nam, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 37. Học viên cao học Trịnh Đức Trường,    Đại học Việt Nhật (VJU), ĐHQGHN
 38. Học viên cao học Nguyễn Mạnh Tùng, Đại học Việt Nhật (VJU), ĐHQGHN
 39. Học viên cao học Nguyễn Sỹ Cường,     Đại học Việt Nhật (VJU), ĐHQGHN

Com/the-big-list-of-game-making-tools/ newer post older post home june 15, 2016 below are five of our favourite platforms that you can use with your students to create his review is here best dissertation writing service a wide variety of learning games.

Posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , .